Ochrana osobních údajů

1. K čemu slouží tento dokument

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak naše společnost nakládá s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

2. Co jsou to osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace o fyzické osobě, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení.

3. Kdo je správcem osobních údajů

Správcem osobních údajů se rozumí ten, kdo zpracovává Vaše osobní údaje a kdo stanovuje účel a prostředky pro toto zpracování.

Správcem osobních údajů je SIVEMA s.r.o., Radlická 227/107, Praha 5, 158 00, IČ: 24827304, DIČ: CZ24827304.

Společnost SIVEMA provozuje webové stránky www.ochutnavka.cz a www.whiskoteka.cz.

4. Jaký je účel a rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami předáte, a to pro tyto účely:

a) emailový marketing

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, email, telefon) využíváme za účelem zasílání obchodních sdělení. Ze zasílání obchodních sdělení máte možnost se kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz „odhlašte se zde“ v patičce každého našeho emailu.

b) organizace degustací

Vaši emailovou adresu a telefon nezbytně potřebujeme k zajištění organizace našich degustací.

c) vedení účetnictví

Pokud si objednáte některý produkt či službu z naší nabídky, potřebujeme Vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

5. Ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Aplikujeme veškerá možná aktuálně známá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

6. Předávání osobních údajů třetím stranám

K Vašim osobním údajům mají přístup výhradně jednatelé společnosti SIVEMA s.r.o., kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Osobní údaje nepředáváme třetím stranám.

Pro zajištění některých konkrétních činností, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a kteří jsou v souladu s GDPR.

Jedná se o poskytovatele následujících služeb:

a) hosting webu

Petr Merlin Vaněček, Srubec 130, 370 06 České Budějovice, IČ: 73534536

b) hromadné rozesílání emailů

MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

c) účetnictví a fakturace

Mgr. Petr Mazálek, daňový poradce, Pobřežní 667/8, 186 00 Praha 8, IČ: 87447207

7. Jaká máte práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@whiskoteka.cz.

Máte právo na informace, které je plněno touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. Máte právo na přístup k informacím, takže na Vaši žádost vám do 30 dnů doložíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem.

Máte právo na změnu osobních údajů, jestliže je máme neaktuální nebo neúplné.

Máte právo na omezení zpracování, pokud chcete snížit rozsah nebo účel zpracování Vašich osobních údajů.

Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů. V tomto případě do 30 dnů odstraníme z našeho systému Vaše osobní údaje, pokud to není v rozporu s jinými zákony (například vedení daňových dokladů)

Máte právo na stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem. V tomto případě však budeme rádi, když nás budete předem informovat, abychom společně našli cestu k nápravě.

Máte právo se kdykoliv odhlásit ze zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v patičce každého našeho emailu.

8. Jak nás můžete kontaktovat

Kontaktovat nás můžete písemně, telefonicky nebo emailem.

SIVEMA, s.r.o., Radlická 227/107, Praha 5, 158 00

tel.: +420 777 937 244

email: info@whiskoteka.cz